Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

V níže uvedených dokumentech bychom vás rádi informovali o zásadách a ‍postupech při zpracování vašich osobních údajů a ‍o ‍vašich právech, a ‍to v ‍souladu s ‍ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ‍zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ‍ze ‍dne ‍27. ‍4. ‍2016 o ‍ochraně fyzických osob v ‍souvislosti se zpracováním osobních údajů a ‍o ‍volném pohybu těchto údajů a ‍o ‍zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), a ‍zákona č. 480/2004 Sb., o ‍některých službách informační společnosti, ve ‍znění pozdějších předpisů, a ‍také ‍o ‍pravidlech ‍užití ‍webu.