Informace o spotřebě tepla

Zákazníci, kteří odebírají teplo od společnosti innogy Energo mohou po zadání identifikačních údajů zjistit aktuální stav měřidla na ‍svém odběrném místě.

Povinnost informovat zákazníky o spotřebě tepla vyplývá z vyhlášky 271/2022 Sb. a ukládá dodavateli tepla informovat zákazníky o spotřebě tepla pro vytápění v případě, že je spotřeba tepla měřena měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů. innogy ‍Energo chce tímto způsobem informovat všechny zákazníky, u kterých má k dispozici pravidelný měsíční odečet spotřeby tepla, bez ‍ohledu na to, zda jde o odečet získaný dálkovým přenosem nebo manuálním odečtem.

Do formuláře prosím zadejte dva identifikační údaje odběratele z vašeho posledního vyúčtování (ukázka).

V případě, že se vám po zadání údajů nezpřístupní stránka s údaji o měření na vašem odběrném místě, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu teplo@innogy.cz.

Údaje jsou platné k datu přepočtu - 7. července 2024.

i Zde zadejte zákaznické číslo z vašeho posledního vyúčtování. V případě, že zákaznické číslo nemá 6 znaků (číslic), doplňte na jeho začátek 0 (nuly) tak, aby při přihlašování bylo číslo 6 místné. Např.: 1111 bude zadáno jako 001111.

i Zde zadejte název ulice a číslo popisné z vašeho posledního vyúčtování.