Beroun

Soustava centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) v Městech Beroun a Králův Dvůr je tvořena dvěma oddělenými soustavami distribuční sítě a třemi výrobními zdroji.

  • První soustavou je kombinace horkovodní a teplovodní distribuční soustavy, která obě města propojuje.
  • Druhou soustavou je pak samostatná teplovodní distribuční sít v lokalitě Beroun – Hlinky.

Celkově tyto dvě soustavy tvoří přes osm kilometrů horkovodního a sedm kilometrů teplovodního potrubí, které je spravováno společností innogy Energo, s.r.o., spolu s devíti výměníkovými stanicemi a 74 objektovými předávacími stanicemi, přes které jsou na soustavu připojeni naši zákazníci. Ve vlastnictví naší společnosti je pak technologie výrobních zdrojů.

Pro první soustavu zajišťují dodávky tepla dvě výrobny. Teplárna v Králově Dvoře a výtopna v centru města Beroun.

Základní technické údaje - parametry zdrojů

Teplárna Králův Dvůr

Hlavním zdrojem soustavy je teplárna v Králově Dvoře. Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogeneračními jednotkami, které zajišťují se současnou výrobou tepla i výrobu elektrické energie. Jediným palivem pro celou teplárnu je zemní plyn.

  • Instalovaný tepelný výkon: 34,512 MW
  • Instalovaný elektrický výkon: 3,120 MW

Výtopna Beroun – centrum

Druhým zdrojem soustavy je propojená výtopna v centru města Beroun. Zde jsou instalovány tři kotle na zemní plyn.

  • Instalovaný tepelný výkon: 18,400 MW

Výtopna Beroun – Hlinky

Dodávky tepla v lokalitě Hlinky zajišťují tři kotle na zemní plyn. Výtopna není propojena s ostatními zdroji tepla.

  • Instalovaný tepelný výkon: 5,450 MW