Doplňkové služby

Doplňkové služby

innogy Energo, s.r.o. provozovna Teplárna Náchod nabízí svým zákazníkům (odběratelům) poskytování doplňkových služeb. Tímto se rozumí souhrn služeb souvisejících s provozem a údržbou výměníkových a předávacích stanic ve vlastnictví odběratelů.

Doplňkové služby zahrnují:

 • provozování výměníkových a předávacích stanic
 • dlouhodobé zajištění běžné údržby a oprav výměníkových a předávacích stanic
 • pohotovost pro případ poruch a havárií výměníkových a předávacích stanic, příp. otopného systému
 • zajištění případné rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
 • provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení ve výměníkových a předávacích stanicích
 • průběžné sledování termínů revizí
 • posouzení technického stavu výměníkových a předávacích stanic
 • odstranění případných závad výměníkových a předávacích stanic
 • kontrolu provozně technické dokumentace výměníkových a předávacích stanic
 • doporučení na rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic
 • seřízení zařízení měření a regulace
 • zaškolení obsluhy výměníkových a předávacích stanic