Teplo a elektrická energie

Topíme lidem, kteří si čistého vzduchu váží

Společnost innogy Energo je výrobní divizí společnosti innogy v České republice. Společnost podniká v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny na českém trhu od roku 1997. Celých 21 let bylo hlavní činností zřizování, financování, modernizování a provozování soustav centrálního a lokálního zásobování teplem plus výroba elektřiny v rámci kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET).

KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) nám poskytuje možnost sdružené výroby elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu. Jestliže vyrábíme elektřinu a teplo společně v kombinovaném cyklu, ušetříme cca 1/3 paliva oproti oddělené výrobě.

Společnost dodává ročně více než 900 000 GJ tepla zákazníkům ve zhruba sedmnácti lokalitách a vyrábí více než 25 000 MWh elektrické energie.

Naše společnost:

  • zřizuje
  • modernizuje
  • financuje
  • provozuje soustavy centrálního a lokálního zásobování teplem doprovázeného výrobou elektřiny

 

Realizujeme efektivní a komplexní projekty.

Za tímto účelem se při modernizacích soustav dálkového a lokálního vytápění orientujeme na smysluplné využití kogeneračních jednotek:

  • jsou konstruovány za účelem úspory primárních paliv
  • velikost zařízení volíme s ohledem na minimální potřebu tepla v letních měsících pro danou soustavu
  • elektrická energie takto vyrobená je následně prodávána do veřejných i lokálních distribučních sítí

 

Pro podrobnější informace k výrobě a rozvodu tepla nebo elektrické energie kontaktujte naše manažery.