Odolena Voda

Soustava centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) v městě Odolena Voda provozována jako teplovodní, nízkotlaká distribuční soustava s jedním hlavním zdrojem tepla.

Distribuční soustava tvoří přes čtyři kilometry potrubí, které je spravováno společností innogy Energo, s.r.o., spolu s 36 objektovými předávacími stanicemi, přes které jsou na soustavu připojeni naši zákazníci.

Ve vlastnictví naší společnosti je pak i technologie hlavního výrobního zdroje.

Základní technické údaje - parametry zdroje

Hlavním a jediným zdrojem soustavy je teplárna v Odolene Vodě. Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogenerační jednotkou, která zajišťuje se současnou výrobou tepla i výrobu elektrické energie. Jediným palivem pro celou teplárnu je zemní plyn.

  • Instalovaný tepelný výkon: 10,309 MW
  • Instalovaný elektrický výkon: 1,560 MW

Soustava je provozována jako teplovodní, nízkotlaká (90/70, 0,6 MPa)