Energetický audit

Jste správcem energetického hospodářství či veřejné budovy? Potřebujete zpracovat kvalitní energetický audit?

Co získáte, pokud se rozhodnete pro zpracování energetického auditu?

Zpracujeme písemnou zprávu dle ‍zákona č. ‍406/2000 ‍Sb., o ‍‍hospodaření s ‍‍energií, díky níž získáte:

 • informace o ‍stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v ‍budovách, v ‍energetickém hospodářství, v ‍průmyslovém postupu a energetických službách
 • informace o vlivu hospodaření s ‍energiemi na ‍životní prostředí
 • popis a stanovení technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na ‍zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti    
 • doporučení k realizaci nákladově optimální varianty úsporných opatření

Komu je služba určena?

Firmám, které musí ze zákona provádět energetické audity pravidelně, a dalším společnostem, jež chtějí snížit spotřebu energií a ušetřit provozní náklady.

Energetický audit zahrnuje: 

 • titulní list
 • identifikační údaje
 • popis stávajícího stavu
 • vyhodnocení
 • návrhy opatření ke ‍zvýšení účinnosti užití energie
 • výběr optimální varianty
 • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit
 • evidenční list energetického auditu
 • kopii dokladu o ‍vydání oprávnění

Reference

logo Daikin

DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o.

Zhotovení energetického auditu

Pro společnost DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC jsme provedli energetický audit, na základě kterého jsme navrhli instalaci kogenerační jednotky o elektrického výkonu 1 MW.

kamax logo

KAMAX s.r.o.

Energetický audit pro 2 výrobní haly

Objevili jsme opatření ke zvýšení účinnosti užití energie výměnou stávajícího osvětlení za LED technologii v prostorách skladu. Potenciál úspor je 52 MWh/rok.

Panasonic logo reference

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.

Energetický audit a navržení instalace výměníku

V průmyslových budovách společnosti Panasonic jsme navrhli úsporná energetická opatření s přihlédnutím k ekonomickému vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska životního prostředí, konkrétně instalaci výměníku pro předehřev TUV.