Produkty a služby

Společnost innogy Energo se zaměřuje především na podnikatelské aktivity spojené s výrobou tepelné a elektrické energie, čistou mobilitou a provozování lokálních distribučních soustav elektřiny. Další aktivitou je i nově i instalace fotovoltaických panelů společně s bateriovými úložišti.

Společnost realizuje komplexní projekty modernizace soustav dálkového a lokálního vytápění s využitím kogeneračních jednotek, především formou energetického kontraktingu. Energetický kontrakting je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu a provozování po předem definovanou dobu. Další oblastí je výstavba a provozování lokálních distribučních soustav elektřiny v existujících průmyslových areálech nebo jako součást výstavby nových bytových komplexů.