Teplárna Náchod

Teplárna Náchod

innogy Energo, s.r.o.
Teplárna Náchod
Plhovská 544
547 35 Náchod
E energo-tna@innogy.cz

Zdeněk Slavík
Manažer provozu teplárny
T +420 495 563 015
M +420 739 539 014
E zdenek.slavik@innogy.cz

Dispečink a hlášení poruch

T +420 495 563 011
Provoz nepřetržitě celých 24 hodin včetně sobot a nedělí

Obchod s teplem

Miroslav Brodský
Senior specialista vztahů se zákazníky
T +420 267 972 136
E teplo@innogy.cz

Žádost o vyjádření k sítím pro lokalitu Náchod

Ladislav Lelek
Specialista rozvodů tepla
M +420 725 071 731
E ladislav.lelek@innogy.cz

Komise pro řešení mimořádných stavů

Komise TNA pro řešení mimořádných stavů začíná svoji činnost v ‍případě vzniku živelní a ‍ekologické katastrofy, technické, technologické nebo ekologické havárie.
V případě nepřítomnosti předsedy komise přejímá jeho povinnosti 1. člen komise.

Zdeněk Slavík
Předseda komise: Manažer provozu teplárny
T +420 495 563 015
M +420 739 539 014

Miloslav Cafourek
1. člen komise
M +420 739 539 020

Hana Rydlová
2. člen komise
M +420 606 782 783

Milan Kaválek
3. člen komise
M +420 602 136 938

Martin Lelek 
4. člen komise
M +420 739 539 017