Odolena Voda

Odolená Voda

Dispečink a hlášení poruch

+420 495 563 011

Kontakt pro technické záležitosti

Jiří Stránský
Vedoucí technik provozu
M +420 737 200 925
E jiri.stransky@innogy.cz