Chlazení a klimatizace

Nabízíme realizaci úsporných opatření na klíč: 

 • návrh koncepce formou studie s výběrem nejvhodnějšího řešení
 • projektová dokumentace všech stupňů od dokumentace pro územní řízení po dokumentaci skutečného provedení
 • zajištění stavebního povolení a komunikace s DOSS
 • dodávka, instalace, zkušební provoz a zprovoznění vybraného řešení
 • servis, popř. provozování realizovaného zařízení

Chlazení nabízíme ve většině oborů:

 • průmyslové chlazení
 • klimatizace budov
 • chlazení skladů
 • chlazení v potravinářství
 • chlazení ledových ploch pro zimní stadiony
 • chlazení serveroven a datových center
 • komerční chlazení pro supermarkety

V oblasti vzduchotechniky nabízíme:

 • klimatizace vnitřního prostředí
 • průmyslová vzduchotechnika 
 • úprava prostředí čistých prostor
 • úprava vnitřního prostředí laboratoře, nemocniční prostory
 • klimatizace serveroven a datových center

Modernizujeme stávající chladicí systémy

Modernizací dochází k zefektivnění a snížení spotřeby energie

 • zvýšení účinnosti energetických strojů
 • snížení ztrát energie - tepelné, dopravní
 • úprava systému, aby v každou chvíli spotřebovával jen tolik energie, kolik je třeba
 • využití odpadního tepla z chlazení
 • rekuperace tepla v klimatizaci
 • snížení spotřeby vody

Využíváme různé typy chladicích zařízení

 • kompresorové popřípadě absorpční chlazení
 • chladicí věže, suché chladiče, adiabatické chladiče
 • klimatizační jednotky, split systémy

Reference

agrana logo

Moravskoslezké cukrovary, a.s. - odštěpný závod Opava

Vzduchotechnika a teplovzdušné vytápění skladu

Na základě analýzy stávajícího stavu jsme navrhli a spolu se zákazníkem vybrali řešení nového teplovzdušného vytápění skladu cukru s využitím stávajících rozvodů vzduchotechniky. Projekt zároveň řeší rekonstrukci parní výměníkové stanice, která slouží pro teplovodní vytápění ostatních místností objektu. Projektová dokumentace je řešena ve všech oblastech, tzn. vzduchotechnika, vytápění, elektro a regulace

logo Ethanol Energy

Ethanol Energy

Dodávka a instalace veškerých izolačních aparátů a potrubí

Provedli jsme izolaci kompletní části výroby lihu (Hydrolýza, Destilace, Odparka) tak, aby přispívala ke snížení energetické náročnosti celkové produkce. Izolace technologického zařízení a potrubí společně se samostatným výrobním procesem pomáhá dosahovat vysoké úspory CO2.

Trelleborg logo

Trelleborg Bohemia, a.s.

Dodání systému vzduchotechniky, vytápění a chlazení

Pro výrobní halu v areálu Trelleborg v Hradci Králové jsme dodali spolehlivý systém vzduchotechniky, vytápění a chlazení. V rámci zakázky byla též nainstalována řídící technologie, měření a regulace celého systému. Projekt jsme řešili od projektové dokumentace až po předání díla na míru, včetně uvedení do provozu po zkušebním provozu.