Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb.

Dodávky na klíč:

 • kioskové a sloupové trafostanice
 • VN a NN vedení
 • rozvodny

Servisní práce a údržby

 • opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace
 • provádíme rekonstrukce rozvoden
 • zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden

Projekční práce a konzultace

 • zajistíme vypracování projektové dokumentace
 • poskytujeme konzultace při výběru vašeho řešení

Realizace

 • realizujeme námi vyprojektované a navržené řešení
 • umíme realizovat i dle vámi dodané dokumentace, zastřešujeme i více dodávek

Provozujeme

 • námi vybudované zařízení
 • již existující zařízení, které zrekonstruujeme a dále o něj budeme pečovat

Reference

Metalkov logo

METALKOV, s.r.o.

rekonstrukce kompenzačního rozvaděče

Zákazníka jsme upozornili, že se mu na faktuře objevují platby za nedodržení účiníku a za jalovou dodávku. Oprava spočívala v částečné rekonstrukci kompenzačního rozvaděče.  Návratnost investice byla v řádu měsíců.

logo Motor Lučina

Trafostanice Motor Lučina, s.r.o.

Výměna trafostanice

V areálu společnosti Motor Lučina jsme na základě analýzy vyměnili starou nevyhovující trafostanici za novou. Kromě dodání a instalace zajišťujeme nyní také její provoz.

logo Novatec

Novatec Services s.r.o.

výměna regulátorů a instalace kondenzátorů

Zákazník nás kontaktoval s žádostí o vyřešení problému s dodržením účiníku. Provedli jsme analýzu na místě a v krátké době provedli nápravu. Řešením byla výměna regulátoru a přidání kondenzátorů. Návratnost investice byla okamžitá.

logo Selectrona

Kompenzační rozvaděč pro SELECTRONA, s.r.o.

Kompenzace a úspora za dodávky elektřiny

Po problému s platbami za nedodržení účiníku jsme se zákazníkem prokonzultovali problematiku kompenzace jalového výkonu. Společnosti jsme následně dodali a nainstalovali nový kompenzační rozvaděč. Návratnost investice 5 měsíců.

logo Zevos

Zevos, a.s.

Rekonstrukce trafostanice

Zákazníkovi jsme kompletně zrekonstruovali stávající sloupovou trafostanici a doplnili o systém hlídání čtvrthodinového maxima.