Výroba stlačeného vzduchu

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti instalace a ‍modernizace kompresorových stanic.

  • nejprve posoudíme stávající stav
  • identifikujeme pro vás nejvhodnější úsporné opatření včetně možnosti využití odpadního tepla z kompresorové stanice
  • navrhneme koncepci výroby a rozvodů stlačeného vzduchu dle vašich potřeb včetně ekonomického posouzení návratnosti navržených řešení.
  • zpracujeme projektovou dokumentaci
  • nainstalujeme kompresorové stanice s možností využití odpadního tepla a rozvodů tepla, popř. chladu
  • nabízíme také provozování popřípadě správu a údržbu kompresorových stanic
  • u stávajících zařízení nabízíme měření kvality a objemu stlačeného vzduchu, úniků, vyhodnocení výsledků a návrh opatření

Výhody spolupráce:

Nabízíme generální dodávku na klíč - od návrhu, přes zpracování potřebné dokumentace až po samotnou realizaci a uvedení do provozu.

  • zaměření na snížení energetické a finanční náročnosti na dodávky chladu
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti těchto dodávek
  • odborná montáž a dodávka celých technologických celků

Další energeticky úsporné služby od innogy